Den Nederlandschen Bond van goochelaars

maigret

Member+
28 mei 2011
397
294
63
73
Turnhout (B)
www.maigret.org
In 1946 werd "Den Nederlandschen Bond van goochelaars" opgericht.
Als voorgangers van bladen zoals De Magiër en Triks gaven zij het blad "De Illusionist" uit.
Ik heb de jaargangen 1947,1948,1949 en 1950.
De eerste jaargang (1946) heb ik niet. (heeft iemand die dubbel :) ?)
Weet iemand tot welk jaar dat blad is uitgegeven? (hoeveel jaargangen dat blad telt?)