Forumregels

Status
Niet open voor verdere reacties.
15 jun 2003
1.230
252
83
38
Sint-Oedenrode
www.martijnvanberkel.nl
Hieronder de volledige lijst met forumregels. De verkorte versie te hier te vinden

Naast de Algemene Netiquette, hanteren we hier de volgende algemene richtlijnen:
Ontopic blijven
Probeer met jouw reactie zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke onderwerp van een topic te blijven. Ga er geen dingen bijhalen die er eigenlijk niet toe doen en de discussie op een zijspoor brengen. (Hieronder vallen trouwens ook reacties als "wat een onzinnig topic"..... ) Start desnoods een nieuw topic met het onderwerp dat jij graag iets verder zou willen uitdiepen.
Vermijd slowchatten
Het forum is geen chatbox. Reageer daarom niet als een bezetene op alle berichten die er in een bepaald topic verschijnen. Probeer al die reacties te bundelen in één post en maak er geen tenniswedstrijd van...
Niet crossposten
Plaats niet hetzelfde bericht overal in verschillende fora op goochelaars.com, in de hoop dat zoveel mogelijk medeforummers jouw bericht zullen lezen. Als jouw bericht echt de moeite waard is, vindt men het heus wel. Lees hier meer.
Voorkom flamewars
Lok geen conflicten uit en geef geen steken onder water naar andere forummers. Niemand is er bij gebaat als een aantal forummers virtueel met elkaar op de vuist gaan. Schelden is een teken van onmacht en zwakte. Negeer de forummer liever waar jij zo'n moeite mee hebt en tel eens wat vaker tot tien, voordat je jouw berichtje plaatst.
Uitlenen account
Het uitlenen van jouw account aan een ander is niet toegestaan en kan worden bestraft. Post enkel onder jouw eigen account.
Niet spammen
Plaats niet in elk bericht op het forum ongevraagd bepaalde informatie, die niets met het onderwerp in kwestie te maken heeft. Een opmerking over "hoe geweldig jouw site toevallig wel niet is" of "dat de ambitious card jouw favoriete truc is" is niet in elk topic relevant. Dat soort informatie hoort in jouw signature thuis en niet in elke reactie van jouw hand. De grens tussen enthousiasme en spammen is soms kleiner dan je denkt, houdt hier rekening mee!
Veroorzaak geen onrust in het forum
Onrust is een ruim begrip, maar we verwachten dat iedere forummer zich hierbij wel iets kan voorstellen. Plaats niet moedwillig bommetjes op het forum en denk na over wat je post en waarom. Ook zonder bewuste uitlokkingen is er voldoende actie op het forum.
Gebruik ICQ/MSN of email bij heftige meningsverschillen
Als je onenigheid hebt, of dreigt te krijgen met een van jouw medeforummers, verzoeken wij jullie vriendelijk dit niet op het forum uit te vechten. Probeer er samen uit te komen via mail of ICQ/MSN. Het forum is een publieke ontmoetingsplaats en persoonlijke aangelegenheden van die aard horen daar niet thuis. Men zit niet te wachten op online ruzies en scheldpartijen...
De PM-functie van dit forum is niet bedoeld om achter de schermen de ruzie voort te zetten, gebruik een PM om de strijdbijl te begraven. Indien er een vermoeden is van misbruik van de PM-functie, kan deze functie bij desbetreffende forummer uitgezet worden en ook verdere consequenties hebben.
Niet schelden of vloeken en geen schuttingtaal gebruiken
Schelden is niet nodig; je kan immers je post nog even overlezen voordat je hem plaatst en dan is dat gevoel van onrechtvaardigheid en boosheid al een stuk gezakt. Probeer iemand met argumenten te overtuigen van diens ongelijk, niet door een paar gevatte scheldwoorden er doorheen te gooien.
Vloeken is respectloos tegenover jouw medeforummer; wees je er van bewust dat vloeken anderen (onbedoeld) erg kan kwetsen.
Schuttingtaal is niet gewenst op het forum. We vinden dat het gebruik van dergelijke taal op een negatieve wijze bijdraagt aan de sfeer op het forum.
Ook zonder het gebruik van mannelijke en vrouwelijke vleeswaren en alle krachttermen die daarmee te maken hebben, kan je een standpunt duidelijk maken. Gebruik desnoods een paar *** als je het echt niet kunt laten.
Ander ongewenst postgedrag
Probeer het gebruik van 'funny plaatjes" (denk o.a. aan facepalm), een overdaad aan oneliners en kudo's (= teksten als +1,wanneer je iemands mening deelt) zoveel mogelijk te vermijden. In sommige situaties wordt een reactie met bovengenoemde inhoud als ongeïnteresseerd, respectloos en louter postcounterverhogend gezien. Steek je energie liever in het onderbouwen van jouw mening, middels argumenten.
In sommige situaties kunnen oneliners en funny pics echter wel positief en relativerend werken in een discussie, maak in dat geval een goede afweging of dat nu ook het geval is, voordat je jouw reactie plaatst. Maar eigenlijk geldt dat natuurlijk voor alles dat je plaatst....
Zoveel mogelijk correct en leesbaar taalgebruik
Lees jouw post nog eens even rustig over voordat je hem plaatst.
Een reactie gevuld met leestekens, spaties en hoofdletters ziet er al zoveel meer uitnodigend uit.
Onzorgvuldige, onduidelijke en slordige posts roepen andere reacties op dan jij voor ogen hebt; namelijk de ergernis van jouw medeforummers.
Vermijd het reageren in enkel HOOFDLETTERS; dit staat op het net gelijk aan schreeuwen.
Ook het gebruik van de zogenaamde BrEeZer-taal kan irritant zijn voor jouw medeforummers: of jouw bericht wordt helemaal niet gelezen, of men gaat zich er openlijk aan storen.
Dat betekent echter niet dat jouw medeforummers jou constant op een vervelende manier moeten terechtwijzen als het gaat om jouw taalgebruik. Sterker nog; dat vinden we minstens net zo vervelend.
Probeer jouw medeforummer op een respectvolle wijze te attenderen op diens taalgebruik, of stuur desnoods een mailtje naar de beheerders. Soms betreft het namelijk forummers die een taalprobleem hebben en niet in staat zijn om een grammaticaal juiste tekst te plaatsen. Realiseer je dit goed, voordat je in de aanval gaat.....
Jij bent verantwoordelijk voor hetgeen jij post op het forum
De beheerders zijn kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van de door een forummer geplaatste boodschap.
Dat een bepaalde mening op het forum staat, betekent nog niet dat deze mening ook gedeeld wordt door de beheerders.
De beheerders geloven slechts (en niet alleen zij) in vrijheid van meningsuiting, mits deze binnen de grenzen van het algemeen fatsoen en forumregels valt. Mocht een mening in strijd zijn met de hierboven gestelde norm, zal de forummer hier op worden aangesproken en zal er, indien nodig, verdere actie ondernomen worden. De beheerders kunnen in geval van gewenste actie gemaild worden met het verzoek en zal intern beoordelen hoe met de situatie om te gaan.
Respecteer je medeforummer/medemens
En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je dit als vuistregel hanteert bij het forummen, kan er nog maar weinig mis gaan.
Realiseer je dat er een mens van vlees en bloed achter het scherm zit en dus meer is dan alleen een naam op jouw beeldscherm. Behandel jouw medeforummer, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.
Reageer inhoudelijk op hetgeen iemand schrijft en onderbouw jouw mening met argumenten, in plaats van die ander uit te maken voor alles en nog wat. Als je het niet eens bent met iemand, reageer dan op het onderwerp en niet op de persoon--kortom, speel de bal en niet de man.
Respecteer de mening van een ander en laat diegene in diens waarde. Val iemand niet aan, op grond van afkomst, geloof of huidskleur, of omdat hij of zij anders denkt over bepaalde zaken dan jij.
Ook nieuwe leden verdienen respect, dat hoeven ze niet te verdienen; dat behoren ze gewoon te krijgen. Dat ze nog niet weten hoe alles precies werkt (de ongeschreven regeltjes) kan je ze tot op een bepaalde hoogte niet kwalijk nemen; dat leer je door het te doen. Fouten hebben we ooit allemaal gemaakt; gun nieuwe forummers alsjeblieft de kans om er wat van te leren in plaats van ze de grond in te boren. Als ze er door een onzorgvuldige voorbereiding een potje van maken, kan je in plaats van een terechtstelling op het forum, ook een mailtje sturen naar de beheerders en kunnen wij indien nodig maatregelen treffen.
Opruiing middels avatars, membertitels en signatures
Het is niet toegestaan jouw avatar, membertitle of signature te misbruiken om jouw ongenoegen kenbaar te maken over medemembers of over het forum(beleid) in het algemeen. Dit omdat het de sfeer op het forum op een negatieve wijze beïnvloedt. Dit geldt ook voor kritiek op andere liefhebbersites; wij zijn van mening dat onze en andere sites prima naast elkaar kunnen bestaan en vinden het niet nodig om af te geven op anderen.
Ruimte voor kritiek over en op het forum is er voldoende in het forum "Over dit Forum" of via info@goochelaars.com
Persoonlijke conflicten dienen te allen tijde buiten het forum besproken en opgelost te worden.
 
15 jun 2003
1.230
252
83
38
Sint-Oedenrode
www.martijnvanberkel.nl
Verboden te plaatsen
Discriminerende afbeeldingen en opmerkingen
Op het forum is totaal geen ruimte voor geen enkele uiting van discriminatie. Val andere mensen niet aan op grond van hun huidskleur, afkomst of geloofsovertuiging. Vermijd vooroordelen en probeer niet te generaliseren, maar probeer juist te nuanceren en te relativeren.
Pornografisch getinte uitlatingen & afbeeldingen
Het forum moet toegankelijk blijven voor members van alle leeftijden. Houd hier rekening mee voordat je bepaalde afbeeldingen plaatst. Te aanstootgevend materiaal zal worden verwijderd en wellicht worden gestraft.
Ernstig shockerende afbeeldingen of filmpjes.
Het forum moet toegankelijk blijven voor leden van alle leeftijden. Houd hier rekening mee voordat je bepaalde afbeeldingen plaatst. Te shockerend materiaal zal worden verwijderd en wellicht worden gestraft.
Aan jou gestuurde privé/persoonlijke berichten (mails/ICQ/MSN etc.)
Aan jou persoonlijk geadresseerde berichten horen niet op een publiekelijk forum thuis. Houd persoonlijke kwesties daarom ook buiten het forum.
Onzin-berichten
De grens tussen zin en onzin is ontzettend subjectief, maar iemand moet hem trekken. Op het forum wordt dit gedaan door de beheerders . Discussies over de zin of onzin van een topic of de terechtheid van het beheerder-predikaat "zinnig" of "onzinnig" worden verwezen naar Over dit Forum of ons e-mail adres. Gelieve niet in het topic zelf over de zin of onzin van desbetreffend topic te posten.
Het openen van een topic puur om jouw website onder de aandacht te brengen, of reclame maken voor jouw website in een post als hier geen aanleiding voor is.
Reclame in jouw signature wordt wel gedoogd, evenals het vermelden van een link als hier aanleiding voor is in een topic.
Piraterij
Berichten die te maken hebben met het kopen, verkopen of verhandelen van kopien of namaakversies worden verwijderd.
 
  • Like
Reactions: joethemagician
Status
Niet open voor verdere reacties.